16. Jelentését adta ki az HEBC

1434
HEBC-Jelentés
HEBC-Jelentés

Az EU 2020 stratégiájának a mottója: Fenntartható és befogadó növekedés. Az elmúlt évek alatt a recesszió utáni új gazdasági és társadalmi modellről többet cikkeztek már az angolszász médiában. A fenntarthatóság új trendje most az EU stratégiájában is körvonalazódott.
A fentiek jegyében adta ki aktuális Jelentését (16. évi) az HEBC.

A triple bottom line (gazdaság, társadalom, környezet /+ kultúra/a CSR Hungary szerint), azaz az ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok egyensúlyáról, s ennek megteremtéséről szól a jövő.

Magyarország folyamatos és fokozódó versennyel néz szembe a világban. Az HEBC véleménye szerint is a siker záloga egy jövőkép, egy országstratégia megalkotásában rejlene. A gazdasági élet egyöntetűen üdvözölné, ha a kormányzat Magyarország jövőjére vonatkozó elképzeléseit egy országstratégiában összegezné, és azt nyilvánossá tenné.

Néhány fő gondolat az HEBC ajánlásaiból.
Magyarország számára fontos lenne, hogy az üzleti lehetőségek minél szélesebb körével rendelkezzen. A gyártóipar jelentősége nem megkérdőjelezhető, de a fejlődés, növekedés és munkahelyteremtés szempontjából virágzó szolgáltatóiparra is szükség van.

Felmerül a kérdés, hogy egy egészséges gazdaságban meddig terjed az állam gazdasági szerepvállalása. A semleges, megkülönböztetéstől mentes verseny biztosítása a fenntartható gazdaság elérése érdekében is elengedhetetlen.

Megkezdődött az oktatási rendszer strukturális átalakítása, amely lassabb folyamat. A változásokra lassabban reagáló rendszerről van szó.

Az inkluzív növekedés legjobb katalizátora az innováció és a technológiai fejlődés. Ezt támogathatják új üzleti modellek és a megfelelő pénzügyi feltételek. Újabb minőségi változást jelenthetne a kormányzat, az oktatási intézmények, a vállalatok együttműködése.

Az utóbbi időben nőtt a fiatalok elvándorlása. Fontos, hogy Magyarország ne veszítse el értékes munkavállalóit hanem visszatérésükkel külföldön szerzett tudásukkal és tapasztalatuk által gazdagodjon az ország.

Itt érhető el az HEBC 2014. évi Jelentése: www.hebc.hu