CSR Hungary-ESG Üzleti Reggeli az OECD-vel

479
CSR Hungary-ESG Üzleti Reggeli (2023.05.19)
CSR Hungary-ESG Üzleti Reggeli (2023.05.19)

2023. május 19-én, a Hotel Moments Budapestben volt legutóbbi CSR Hungary-ESG Üzleti Reggelink. Meghívott vendégünk Balogh László, Nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium, az OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont a Felelős Üzleti Magatartásért elnöke volt.
Az ESG Üzleti Reggeli OECD témájával kapcsolatban néhány gondolatot emelünk ki.

Az OECD több, mint 45 éve vezető szerepet tölt be a felelős üzleti magatartás globális szintű ösztönzése területén. Az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei jelentik az első olyan multilaterálisan elfogadott magatartáskódexet, amely mögött kormányzatok állnak.
Az Irányelvek célja annak támogatása, hogy a multinacionális vállalatok káros mellékhatások nélkül járuljanak hozzá a fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődéshez. Ezt a célt kiegészítendő, az OECD több szektorra vonatkozóan fogadott el kellő gondossági útmutatót – köztük például a pénzügyi szektor területén is – hogy elősegítse a tényleges és lehetséges káros hatások és kockázatok azonosítását, megelőzését és mérséklését.

OECD Irányelvek

Az OECD a Felelős Üzleti Magatartás (Responsible Business Conduct, RBC) ösztönzése érdekében 1976-ban alkotta meg OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveit (Irányelvek), amelyek összefoglalják a multinacionális vállalatoktól elvárható etikus magatartás nemzetközileg elismert normáit. Magyarország, még a teljes jogú OECD-csatlakozása előtt, 1994 áprilisában az Irányelvek részes országává vált, az OECD Nemzetközi Befektetési Okmányához való csatlakozásával.

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó Irányelvek tizenegy fejezete átfogja az üzleti etika minden fontosabb területét, köztük olyanokat is, amelyekre más felelős üzleti magatartással foglalkozó eszközök nem vonatkoznak. Elvárásokat fogalmaz meg a csatlakozott országokban tevékenykedő vagy onnan származó multinacionális vállalatok felé ajánlások, alapelvek és normák formájában a jogszabályi környezettel összhangban álló, önkéntes vállaláson alapuló, helyes gyakorlatok kialakításához. Bár az ajánlások fő címzettjei a multinacionális vállalatok, az abban foglaltak iránymutatást adnak valamennyi felelős vállalat számára.

Magyarország immáron 26 éve tagja annak az értékközösségnek, amelyet az OECD képvisel. Az OECD tagság lehetőséget biztosít arra, hogy egyrészt az OECD-ben összegyűjtött jó gyakorlatokat megismerve, az OECD szakmai támogatásával alakíthassa ki Magyarország az egyes szakpolitikai stratégiáit. Másrészt, Magyarország is hozzájárulhat a közös célok kialakításához, és az oda vezető lépések meghatározásához.

Az ESG és az OECD

Az OECD többek között figyelemmel kísérei az ESG-vel kapcsolatos minősítési és befektetési fejleményeket is. Elkötelezett támogatója és résztvevője az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, ezáltal pedig szorgalmaz minden a fenntarthatóság irányába mutató és azt segítő kezdeményezést is. Az OECD szakpolitikai iránymutatásai által igyekszik ösztönzi a piaci szereplőket olyan piaci gyakorlatokat kialakítására, ami elősegíti az ESG megismerését és annak az üzleti életbe történő mihamarabbi integrálását.  Bár a fenntartható befektetések iránt egyre nagyobb az érdkelődés, jelenleg is számos kihívás akadályozza a tőke hatékony mozgósítását az ilyen célok elérése érdekében.

Az ESG mozaikszó az Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) angol szavak rövidítése. Az ESG keretrendszeren belül ezeket pilléreknek nevezzük, amelyek tekintetében a vállalatoktól elvárt a jelentéstétel. Az ESG célja, hogy a gazdálkodó szervezetek tevékenysége fenntarthatóság szempontból objektíven megítélhető legyen. A befektetők, szabályozók, fogyasztók és munkavállalók részéről egyre nagyobb az elvárás a vállalatok felé, hogy ne csak a pénzügyi-, hanem a természeti és társadalmi tőkének is jó gondozói legyenek és ennek fenntartásához biztosítsák a megfelelő vállalatirányítási feltételeket.

OECD-Globális minimumadó

Az OECD sztenderdalkotása az adózási területre is kiterjed. A globális szintű adóelkerülésre válaszként a nemzetközi közösség a 2010-es években felismerte, hogy a digitális, illetve nagyvállalkozások igazságos adóztatása globális kérdés, aminek megoldására csak széleskörű összefogással lehet megoldást találni.

Az OECD a problémakör megoldására egy kétpilléres megoldást javasolt, amelynek 1. pillére a kiugró profittal rendelkező nagyvállalatok igazságos adóztatására irányul azzal, hogy a társasági adóalapok újraelosztását célozza a felhasználás helye alapján, a 2. pillére pedig egy globális minimum társasági adó bevezetését célozza (ún. „GloBe” javaslat). A két pillér kapcsán 137 ország részvételével az ún. Inclusive Framework keretében folyt a munka, melynek eredményeként 2021. október 8-án elfogadásra került egy közös nyilatkozat (ún. Októberi Nyilatkozat), mely lefekteti a szabályozás alapjait. Jelenleg a végrehajtás egyes további technikai részleteinek, továbbá a bevallási, adatszolgáltatási szabályoknak a véglegesítése zajlik nagyon aktív szakmai munka keretében, hogy a szabályok 2024. január 1-ét követően a gyakorlatban is alkalmazhatók legyenek.

CSR HUNGARY DÍJ 2023-LÉGY AZ ÜZLETI KÍVÁLÓSÁG SZINONIMÁJA!
2023-ban is lehet pályázni a Magyar Üzleti Felelősség Díjára, a CSR Hungary Díjra. A Program hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra. A szakmai hátteret a 2006-ban megalapított CSR Hungary, Magyarország vezető vállalati felelősség és fenntarthatóság vezető fóruma biztosítja.
A pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.
Regisztrációs határidő: 2023. június 08.
Pályázati anyagok leadási határideje: 2023. június 15.
KATTINTS A RÉSZELETEKHEZ ÉS REGISZTRÁCIÓHOZ!