Külföldi befektetések korrupciós kockázatai

858
Külföldi befektetések korrupciós kockázatai
Külföldi befektetések korrupciós kockázatai

A külföldi vesztegetést tiltó országok állítják elő a világexport kétharmadát, ez azonban nem jelenti azt, hogy a globális kivitel döntő része valóban mentes lenne a korrupciótól, állítja Transparency International (TI) Berlinben működő központja.

Tizenegyedik alkalommal vizsgálta a Transparency International Berlinben működő titkársága, hogy a kormányok hogyan hajtják végre a külföldi befektetések korrupcióját felszámolni hivatott OECD-egyezményt. Az eredmény továbbra is lesújtó, hiszen, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is mindössze négy ország ? az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült Királyság és Svájc ? alkalmazza következetesen és szigorúan az egyezmény rendelkezéseit.

Az egyezményt közepes mértékben vagy korlátozottan végrehajtó 15 ország között találjuk a legfejlettebb G7-országok közül Kanadát (közepes végrehajtás), továbbá az Európai Unió néhány nyugat-európai tagállamát, például Hollandiát, valamint a szintén G7 tag Franciaországot (korlátozott végrehajtás). Magyarország is az egyezményt csak korlátozottan végrehajtó országok csoportjába tartozik.

Ugyanakkor számos régi és új EU tagállam, például Belgium, Spanyolország, és Csehország mellett olyan világkereskedelmi óriások is az egyezményt nem vagy alig végrehajtó országok közé tartoznak, mint a G7-ben is résztvevő Japán.

Emiatt a világexportnak mindössze az ötöde származik olyan országból, amelynek a kormánya komolyan veszi a határon átnyúló vesztegetések üldözésére irányuló feladatait. Az OECD-egyezményben részes azon országok, amelyek elnézőek vagy tétlenek a külföldi befektetéseik során közhatalmi döntéshozókat korrumpáló cégekkel szemben, a globális export további 40%-át állítják elő

Az OECD-egyezményt aláíró kormányok fele az elmúlt tizenhat évben nem volt képes megakadályozni azt, hogy a saját országukban működő vállalatok vesztegetéssel szerezzenek külföldi üzleteket, vagy korrumpálják a külföldi közbeszerzéseket.
José Ugaz, a Transparency International globális elnöke szerint a ?kormányoknak felelniük kell azért, amiért büntetlenséget biztosítanak a külföldi befektetéseik során korrupcióval üzletet szerző cégeknek.?

Az OECD-egyezmény végrehajtásában élenjáró négy ország 2011 és 2014 között 215 büntetőeljárást folytatott le a külföldi befektetések során vesztegető vállalatokkal szemben és 59 új eljárást indított ugyanebben az időszakban. Ezzel szemben az egyezményben részes további 37 országban mindössze 93 nyomozás indult és ezek közül is csak harmincat sikerült lezárni az elmúlt négy év során.

A Transparency International mindennek ellenére lát reménykeltő fejleményeket is, hiszen három ország, közöttük az EU-tag Hollandia és Görögország elégségesre javította az egyezmény végrehajtása terén 2014-ben még elégtelen teljesítményét.

Ezzel szemben egyedül Argentína rontotta 2015-ben elégtelenre a 2014-ben még kettes érdemjegyét, miközben Norvégia a tavalyihoz képest az eggyel jobb, az egyezményt közepes mértékben végrehajtó országok csoportjába lépett.

A Transparency International Berlinben működő globális titkársága szerint a gazdasági szereplőknek és a korrupció ellen küzdő civil szervezeteknek nyomást kell gyakorolniuk a kormányokra az OECD-egyezmény következetes alkalmazása érdekében.

Forrás: Transparency International