5 lépés a nettó nulla szén-dioxid kibocsájtás eléréséhez az iparban

240
CO2 kibocsájtás

Ma az ipari ágazatok adják a globális energiafogyasztás közel 40%-át és a globális üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint 30%-át. 
Az acél-, cement-, alumínium-, ammónia-, valamint olaj- és gázipar öt iparága termeli ezeknek a kibocsátásoknak körülbelül 80%-át. Az energia- és ipari termékek iránti kereslet az előrejelzések szerint 2050 -re további 30-80%-kal fog növekedni. 
Ha az iparágak szén-dioxid-mentesítése nem gyorsul fel radikálisan, az ipari kibocsátás csak a kereslet növekedésével fog növekedni. Ez azt jelentené, hogy a világ nettó nulla elérésére irányuló ambíciója még jobban kiszorulhat.

Ipari méretű probléma ipari méretű megoldást igényel

Nem lesz nettó nulla jövő, ha az iparágak nem dekarbonizálnak. Elengedhetetlen, hogy megértsük a kihívás hatókörét, az ipari szektorok sokféle lehetőségét. Átfogóan és következetesen nyomon kell követni az ipari dekarbonizáció előrehaladását.

A Net Zero Industry Tracker nevű program bevezető ajánlásában öt ajánlás található az öt legnagyobb ipari kibocsátást kibocsátó iparág érdekelt felei számára.

1. Határozzon meg „alacsony kibocsátású” termelési küszöbértékeket a dekarbonizációs pályák irányításához

A nettó nulla célkitűzések szükségesek a hosszú távú ambíciók kitűzéséhez, de nem elegendőek az évről évre történő előrelépéshez. 
Az alapanyagok, valamint az olaj és a gáz esetében a nemzetközi fenntarthatósági szabványoknak kibocsátási intenzitási küszöbértékeket kell meghatározniuk. Ezek rögzítik, hogyan néz ki az „alacsony kibocsátású” termelés a nettó nulla világban. 
Ezeknek a küszöbértékeknek technológia-barátnak kell lenniük. Figyelembe kell venniük a különböző termékleírásokat. Például a cement klinker arányát vagy az alumínium vagy acél hulladéktartalmát. Iparági szabványok, mint például az Aluminium Stewardship Initiative vagy a Responsible Steel, valamint a több érdekelt fél együttműködése (mint például az IEA ajánlásai a nettó nulla nehézipari ágazatok eléréséhez a G7- tagokban) elengedhetetlen lesz az egyes ágazatokon belüli küszöbértékek meghatározásához.

Jelenleg mind az öt iparágban jelentős a lemaradás az IEA Net Zero 2050-ig forgatókönyvében felvázolt 2050-es kibocsátási küszöbértékek teljesítésében.

2. Állítsa be a köz-magán beruházási menetrendet a tiszta technológia költségeinek csökkentése érdekében

Számos alacsony kibocsátású gyártási technológiát mutattak be nagy méretekben, melyek drasztikusan csökkenthetik a kibocsátást. Például -80% a földgáz, -95% a cement és acél és -100% az ammónia esetében. Ezek a technológiák azonban sokkal drágábbak, mint a hagyományos alternatívák. 
A jelenlegi fejlődési ütem mellett az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák nem lesznek kereskedelmileg készek, nemhogy versenyképesek az évtized második fele előtt. Ami 2025-öt jelentene az acél esetében, 2030 után pedig a cement és alumínium esetében. Előrehaladva a méretgazdaságosság, a hatékonyságnövekedés és a további innovációk valószínűleg csökkentik a költségeket. De ez csak akkor történhet meg, ha több teljes körű projektet dolgoznak ki. Az állami és a magánszektornak össze kell fogniuk, hogy világszerte gyorsan megsokszorozzák az ilyen projekteket.

3. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású kereslet előmozdítása, valamint az átláthatóság és láthatóság megteremtése a termelők körében

A dekarbonizáló iparágak becslései szerint 2050-re több mint 2 billió USD tőkeigényt kell fordítani. Az ilyen beruházások csak akkor valósulhatnak meg, ha az alacsony kibocsátású termékek iránti kereslet és zöld prémiumok biztosítják a termelők és a befektetők számára a szükséges megtérülést. A fogyasztók díjfizetési hajlandósága és képessége egyelőre nem bizonyított. Az iparágban érdekelt felek számára kulcsfontosságú, hogy megerősítsék és növeljék az alacsony kibocsátású termékek iránti keresleti jelzéseket. A köz- és magánvásárlók kötelezettségvállalásai elengedhetetlenek ahhoz, hogy láthatóvá váljanak a zöld termékek átvételi mennyisége és ára. A szénlábnyomra vonatkozó termékcímkézési szabványok szintén segíthetnek az anyagok megkülönböztetésében, és a fogyasztókat díjfizetésre ösztönzik.

4. A nettó nulla politikák és szabályozások megerősítése az alacsony szén-dioxid-kibocsátású termelők versenyfeltételeinek egyenlővé tétele érdekében

A globális versenyképesség fenntartása az iparági vezetők és a kormányok elsődleges prioritása. A magasabb költségű, alacsony kibocsátású termelési létesítményekbe beruházó első lépések nagyobb kockázatot vállalnak arra, hogy versenyhelyzetük romlik. Stabil és ambiciózus szakpolitikai keretekre van szükség ahhoz, hogy kiegyenlítsék a versenyfeltételeket és ösztönözzék a cégeket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású piacokra való belépésre. A kormányoknak elő kell segíteniük a gazdaságilag életképes piacok megjelenését. A szén-dioxid -árazás határkiigazítási mechanizmussal kombinálva az egyik lehetséges megközelítés, amely korlátozza a kibocsátásáthelyezés kockázatát. Támogathatják a folyamatot a szén-dioxid-kibocsátási szerződések, a kedvezményes közbeszerzések az anyagi megbízások vagy kvóták.

5. Fejlesszen ki kockázatmegosztó mechanizmusokat, zöld taxonómiákat és állami finanszírozást a befektetések kockázatának csökkentése és a tőke vonzása érdekében

Mark Carney, a Bank of England volt kormányzója és az ENSZ éghajlat-politikai és pénzügyi különmegbízottja idén Davosban kijelentette: 
„Az ipari forradalom léptékű energiaátalakítására van szükségünk a digitális átalakulás sebességével. Ezért forradalomra van szükségünk a pénzügyekben.”

Az iparágak szén-dioxid-mentesítéséhez óriási szükség van a tőkére. Például a szükséges további tőkekiadás megfelel az acélipar 40%-ának feltőkésítésének. A vállalatok kockázati kitettségének csökkentése és a tőkebeáramlás felgyorsítása érdekében az innovatív kockázatmegosztási és finanszírozási mechanizmusok kulcsfontosságúak lesznek. A multilaterális köz- és magánszféra partnerségek, iparágakon és értékláncokon átívelő vegyes vállalatok, fenntartható pénzügyi taxonómiák, állami finanszírozás támogatások, alacsony kamatozású és kedvezményes kölcsönök stb. formájában elengedhetetlenek ahhoz, hogy tőkét vonzanak az első kereskedelmi méretű eszközökhöz. “