Elkészült a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv

636

 A Kormány 2011. október 25-i ülésén elfogadta Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervét, melynek elsődleges célja a lehető legnagyobb megtakarítás elérése a végső energiafelhasználásban a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával.

    Az Európai Unió tagállamainak az Európai Bizottság által meghatározott tartalmi és formai keretek betartásával Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet készítenek a 2008-ban kezdődő 9 éves időszakra. Ezen időszak alatt összesen 9 százalékos elvárt energia-megtakarításra törekednek a végfelhasználásban. Ennek megfelelően Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve azokat a már folyamatban lévő és tervezett energiahatékonysági intézkedéseket vázolja fel, amelyekkel a meghatározott ágazatok végső energiafelhasználása átlagosan évi egy százalékkal mérsékelhető 2008 és 2016 között.

A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv végrehajtása érdekében született kormányhatározat meghatározza az egyes feladatok felelősét és határidejét. A kormány a Cselekvési Tervet hamarosan benyújtja az Európai Bizottság részére.

A jelentős fejlődési potenciállal rendelkező zöldipar a megújuló energiaforrások fokozódó felhasználása révén a jövő egyik fontos iparága és kitörési iránya lehet a mezőgazdaság, a vidék és tágabb értelemben a nemzetgazdaság számára. Az energiahatékonysági programok hozzájárulnak a hazai versenyképesség fokozásához.

Az e programok eredményeképpen megjelenő piaci kereslet 2020-ig akár 80.000 új munkahely megteremtését is elősegítheti. Az energia megtakarításon kívüli további járulékos hatások a komfortfokozat növekedése, az alacsonyabb zajhatás, épületeken belül a karbantartási költségek csökkenése, a hazai ingatlanvagyon értékének növekedése.

A tervezett intézkedések közvetett célja, hogy példájuk szemléletváltozást indítson el a társadalomban, melynek eredményeképpen az energia valós értéke tudatossá válik. Ez a szemléletváltozás visszahat a természeti erőforrásokkal való bánásmódra, és így a környezetvédelmi, klímavédelmi és fenntarthatósági törekvéseket is támogatja. A Cselekvési Tervet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közeljövőben közzéteszi a kormányzati honlapon.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály