Közös ügy – madártávlatból

1066

Az Egyesült Királyságban Natural Capital néven egy független szakértői tanácsot hoztak létre, amely közvetlenül a pénzügyminiszternek számol be az ország természeti tőkéjének az állapotáról. Ez által az adott gazdaságpolitikát is erőteljesen befolyásolva. A természeti tőke megőrzése nemcsak az Egyesült Királyságban az ország fenntarthatóságának alapköve.
Magyarország is büszke lehet a biológiai sokféleségére, a változatos ökoszisztémákra, s a nemzeti identitásnak is fontos tényezője a természeti környezetünk. A 2008 elején alapított CSR Hungary Díj Zöld Kiválóság kategória elismeri azokat a vállalatokat, amelyek vezető szerepet és elkötelezettséget vállalnak a környezet védelme és megőrzése érdekében. 2012-ben a Zöld Kiválóság díjat a MAVIR ZRt. nyerte el. Hackl Mónika, a MAVIR ZRt. vállalati kommunikációért felelős vezetője osztotta meg velünk gondolatait a díj elnyerése kapcsán. 

CSR Hungary:
Disszonáns a közvélemény viszonya az energiaipari cégekhez, hisz egyrészt a mindennapi életünket teszik kényelmesebbé, másrészt viszont nagyon sok alkalommal bírálják a civilek, hogy nem tesznek többet a környezetért. S ha innovációval, szemléletváltással környezettudatosabb működés jellemzi őket, akkor pedig újabb bírálat éri őket. Nincsenek könnyű helyzetben.
Hol kezdődik a CSR egy olyan cégnél, ahol alaptevékenység szoros összefüggésben van a környezettel? Mi a kötelező alap és mi a plusz?

 

Hackl MónikaHackl Mónika:
Működésünk környezettel való összefüggése kettős. Egyrészt műtárgyaink (távvezetékek a tartó oszlopokkal és az alállomások) beépülnek a környezetbe. Ebben a tekintetben a célunk az, hogy minél kisebb problémát okozzunk mind természeti, mind pedig társadalmi környezetünknek. Erre természetesen vonatkoznak előírások, jogszabályok, mi azonban ezeknél sokkal többet teszünk. Új beruházásaink előtt folyamatosan egyeztettünk az érintett lakossággal, fórumokat tartunk és a tervezés során a környezetvédelmi szempontokat maximálisan figyelembe vesszük.
Másrészt, azok a nagyszabású projektek, amelyeket elindítottunk, illetve a közeljövőben indítunk, mind a fenntartható és hatékony villamosenergia-szolgáltatást célozzák.

CSRH:
A villamos energia szektor az energia iparágon belül látszólag talán könnyebb helyzetben van, mert az ún.? tisztább? szektorhoz tartozik. Élvezik ennek az előnyeit? Ha igen miben?

H.M:
Relatív ez a “tisztaság”, hiszen ez a szállításra és felhasználásra vonatkozik, az előállításra csak részben, hiszen a portfólióból jelentős arányt tesz ki a szenes erőművekben előállított villamos energia. A kérdés azonban jogos, valóban sokkal elenyészőbb az a környezeti kár, CO lenyomat, amellyel mi az átviteli hálózat részéről terheljük a környezetünket. Ez természetesen egy olyan alapot jelent, amely során sokkal erőteljesebb tudjuk megjeleníteni mindazt a pozitívumot, amit a CSR tevékenységünk során teszünk és elérünk. Úgy vélem mindazok az eszközök, amelyek más vállalatok esetében működnek, jól használhatóak nálunk is. Amitől speciális a kommunikációnk, az az, hogy mi egy olyan “háttérintézmény” vagyunk, amellyel a lakosság csak elvétve találkozik, hiszen nincs kisfogyasztói partnerünk.

CSRH.:
A profil miatt a helyi közösséggel, lakosokkal, önkormányzatokkal, hatóságokkal szorosabb kapcsolat feltételezhető. Ennek milyen előnyeit élvezik?

H.M.:
A közvetlen kapcsolat, amely bizonyos értelemben érintetti párbeszédnek is tekinthető, sok hasznos információt, inputot ad ahhoz, hogy megismerjük véleményüket, elvárásaikat és ennek alapján fejlesszük nem csak szakmai, hanem CSR tevékenységünket.

CSRH:
Az Európai Unió által is támogatott Life Környezetvédelmi Program hogyan kapcsolódik a MAVIR ZRt. társadalmi szerepvállalás stratégiájába, politikájába?

H.M.:
Társadalmi szerepvállalási irányelveinkben – tevékenységünk okán – kiemelten kezeljük a környezeti szempontok érvényesítését, akár a természetben megvalósuló, akár a lakosság körében végzett, környezettudatosságot erősítő / szemléletformáló programok által. Mindez több ponton is találkozik az Life+ Programmal, amely segítséget nyújt többek között a vadon élő madarak vagy az élőhelyek védelmének legjobb gyakorlatát bemutató kezdeményezések és a környezettudatosság erősítését szolgáló aktivitások megvalósításához.

CSRH:
Milyen azonos elemek vannak? Ill. Magyarországon milyen elemekkel egészítették ki?

H.M.:
A Life+ Program három tematikus eleme (?Természet és biodiverzitás?, ?Környezetvédelmi politika és irányítás?, ?Információ és kommunikáció?) számos egyedi célkitűzésre bontható le. Igyekszünk ezek közül mindazon cselekvési lehetőségeket megragadni, amelyek igazodnak a mi célkitűzéseinkhez és fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk bizonyítékai.

CSRH:
Hogyan tudták összekapcsolni a belső és külső CSR-t?

H.M.:
Számunkra nagyon fontos, hogy a CSR áthassa belső működésünket. Ehhez kiváló alapot jelent vállalati stratégiánk melynek alapeleme a fenntartható fejlődés.
Igyekszünk nem csak informálni és motiválni dolgozóinkat a CSR terén, hanem lehetőség szerint bevonni őket a CSR programokba.