Miért fókuszálnak a vállalkozások egyre inkább a természeti kockázatokra?

248
Vállalkozások, cégek- természeti kockázatok
Vállalkozások, cégek- természeti kockázatok

A Globális Kockázati Jelentés eredményei csak alátámasztják a természettel kapcsolatos kockázatok jelentőségét a következő 10 évben. Ezek a kockázatok túl mutatnak a földrajzi határokon, iparágazatokon, és értékláncokon. Erre sürgős és kollektív megoldást, ha tetszik választ kell adni.

A világ GDP-jének több mint a fele a természettől függ

A természetnek a globális gazdaságban játszott létfontosságú szerepe vitathatatlan. A Forum New Nature Economy jelentései szerint a világ GDP-jének több mint fele, nagymértékben vagy mérsékelten a természettől függ.
Ezenkívül a Földrendszer-tudomány határozott álláspontja, hogy az emberiség a 9 bolygóhatár közül 6-on átlépte a biztonságos és tisztességes működési zónát. Beleértve az éghajlatváltozást, a szárazföldi rendszer változásait, az édesvízhasználatot, a bioszféra integritásának megváltozását, az új entitások bevezetését és biogeokémiai áramlásokat.

A folyamatos növekedés és versenyképesség fenntartása érdekében a vállalkozásoknak fel kell mérniük a természeti tőke értékét ellátási láncaikban: újra kell értékelniük és javítaniuk kell a természettel kapcsolatos hatásokat üzleti modelljeikben.

Továbbá a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású jövő felé vezető út nem érhető el a természet nélkül. A természetes klímamegoldások a 2030-ra szükséges szén-dioxid-kibocsátás mérsékléséhez legalább 30%-kal hozzájárulhatnak . Ez az éghajlat és a természet közötti elválaszthatatlan kapcsolat, a természettől való gazdasági és társadalmi támaszkodásunkkal, valamint az előttünk álló bolygóhatárok fordulópontjainak megértésével párosulva kulcsfontosságúvá teszi az üzleti vezetők számára, hogy holisztikusabb megközelítést alkalmazzanak.

A szokásos üzletmenetről a nettó nullára fordulva a természet-pozitív stratégiák hosszú távon rugalmasságot és komparatív előnyt teremthetnek. A természet-pozitív átmenetek a becslések szerint akár 10,1 billió dollár éves üzleti értéket generálnak, és 2030-ra 395 millió munkahelyet teremtenek . Ezenkívül a becsült csökkentési potenciál csaknem fele pozitív megtérülést biztosíthat a befektetésnek. A legtöbbet az előbbi folyamatban élen járó első fecskék, vállalkozások nyernek..

Sok vállalkozás megértette ezeket az összefüggéseket. Megragadja a lehetőséget, hogy olyan képességeket fejlesszen ki, és olyan új működési modelleket alakítson ki, amelyek jobban megfelelnek a nettó nulla, természet-pozitív jövőnek. Ma már körülbelül minden ötödik vállalat a természet három vagy több dimenzióját követi nyomon jelentéseiben . Az elmúlt évtized éghajlattal kapcsolatos kezdeményezéseinek párhuzamai és tanulságai alapján a természet-pozitív átmenet várhatóan felgyorsult ütemben mehet végbe a nettó nullához képest.

Miért figyelnek jobban a cégek a természeti kockázatokra?

Figyelemre méltó néhány fejlemény.

A megoldások érdekében egyre inkább együttműködések alakulnak ki a különböző szektorok között (üzlet, kormányzat, nonprofit szektor) keretében. Egyre több természetvédelmi szervezet, intézet, üzleti és pénzügyi koalíció dolgozik együtt annak meghatározásában, hogy mit jelent „természet-pozitívnak” lenni. Ezek az erőfeszítések a probléma világos meghatározására, valamint közös definíciók és mérőszámok felállítására törekszenek. Hasonlóan a ma már jól érthető nettó-nulla koncepcióhoz. A közös szókincs és taxonómia fontos, mivel ez biztosítja a referenciaértékeket, a normákat és a kritériumokat a támogatás ösztönzéséhez, az erőfeszítések összehangolásához és a cselekvések mértékének növeléséhez.

Ehhez kapcsolódóan az elmúlt néhány évben jelentős fejlemények történtek a szabályozási környezetben, amelyek növelték az üzleti és a befektetői tudatosságot. Ezek közé tartoznak a természettel kapcsolatos célmeghatározási és közzétételi keretrendszerek, mint például a Science Based Targets Network (SBTN) és a Természettel kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoport (TNFD), amelyeket 2023-ban vezettek be. A Kunming-Montreal Globális Biodiverzitási Keretrendszer 15. célja és az Európai Unió erdőirtási rendelete , valamint a vállalati fenntarthatósági jelentésekről szóló irányelv is hasonló hatást fejt ki, jelezve a megfelelőségi követelmények közelgő változását.