Szemétből környezetbarát üzlet

822

Kosztka László_ügyvezető igazgatóA közszolgáltató jellegű vállalkozások, intézmények speciális helyet foglalnak el a gazdaságban és a fenntartható fejlődés területén is. 2013-ban a CSR Hungary Díj Felelős KKV kategóriájában különdíjat nyert az STKH Sopron és Térsége Kft.
Mit tud tenni az a cég a fenntartható fejlődésért, melynek az alaptevékenysége éppen a környezeti fenntarthatóságot szolgálja? Mit tehet még a felelős alapműködésen kívül? Kosztka László, az STKH Sopron és Térsége Kft. igazgatója ebbe is beavatott bennünket.

CSR Hungary: Az eleve közszolgáltató tevékenységet folytató STKH-nak a közszolgáltató jelleg miben jelentett előnyt ill. hátrányt a csr/fenntarthatóság tekintetében?

Kosztka László: A lakossági és az üzleti ügyfelek megfelelő színvonalú és a törvényi előírások által megszabott keretek közötti kiszolgálása részünkre komoly kihívást jelent az utóbbi időkben. A cég működésének fenntartásához szükségünk van ügyfeleink támogató, együttműködő magatartására, ezzel a hulladékkezelés költségei előnyösebbé válnak. A környezeti fenntarthatóságért folytatott munkánk egyértelmű, a szolgáltatást igénybe vevők részéről mégis nagy a nyomás, akár a díjak, akár a szolgáltatás biztosítása a téma. Gyakran találkozunk azzal a hozzáállással, hogy az esetleges helytelen vagy kifejezetten törvénysértő magatartás következményét (túlrakott kukák, illegális lerakók, szemetes szelektív szigetek stb.) minden feltűnés nélkül, a köz érdekében nekünk, saját forrásainkból kell kezelnünk.

CSRH: Hogyan tükröződik ez a helyi közösséggel való kommunikációban?

KL.: Igyekszünk változatos formában megjelenni a kommunikációnkkal, az egyik legfontosabb elv, hogy mutatkozzon meg az üzenetünkben az aktuális, a lokális és egyben a praktikus információ. Így a megszólított közösség sajátjának érzi céljainkat, könnyebb az érintettség demonstrálása. Az élményszerű információadás jól bevált kommunikációs formánk, ezzel is a bevésődött zsigeri ellenszenvet tudjuk tompítani vagy kiiktatni, ami a szeméttel való foglalkozást általában kíséri. A tudatosan megszólított és bevont lakosság lehetőséget ad a cég és a környezet fenntarthatóságának erősítésében.

CSRH: Milyen szakaszokra bontaná a program történetét? Milyen célok és eszközök párosíthatóak az egyes szakaszok esetében?

 KL.:
A Zöld Állomás környezetbarát üzlet CSR mérföldkövei a következő lépések voltak:
1. Üzletnyitás
Célok: friss, tiszta környezetben mutathassunk valódi alternatívát a környezetvédelem érdekében. A környezetbarát tisztítószerekről, kozmetikumokról a Zöld Állomás jusson a soproniak eszébe.
Eszközök: hívogató, modern üzlettér, komoly elméleti és gyakorlati tudással rendelkező eladók, tudatosan kialakított terméksorok. Törzsvásárló-program speciális kínálattal

2. Üzlet és kommunikációs feladatok összekapcsolása
Célok: az üzlet legyen eszköz a tágan értelmezett környezetbarát szemlélet képviseletében.
Eszközök: Natura egészségpiac megszervezése, előadások az üzlet információs helyiségében, a cég sajtótájékoztatónak ?ideszervezése?

3. Kidolgozott rendszer kialakítása az üzlet és az anyacég céljainak érdekében
Célok: a vásárlók és érdeklődők legyenek aktív tagjai a környezetbarát közösségnek, legyenek szószólói az STKH törekvéseinek; legyen érezhetően, számszerűsíthetően előnyös az alaptevékenységre a bevont partnereink szimpátiája
Eszközök: a Natura piacok közösségi szerepének erősítése; az üzlet termékeinek felhasználása támogatói, ajándékozási célokra; ütemezett, proaktív sajtótevékenység; együttműködés más üzletekkel, civil szervezetekkel

CSRH.: Kommunikációjukkal kapcsolatban azt emelték ki, hogy reklám helyett kreatív kommunikáció. Mit jelent ez? Pontosítaná?

K.L..: Nagyon kevés pénzt tudunk fordítani klasszikus hirdetésekre. A programok megszervezése minimális költségigénnyel jár, de minden alkalommal képviseljük azokat az előnyöket, amit az élet bármely területén megvalósítható környezetbarát megoldások jelentenek. A személyes találkozások és a személyes tapasztalatok továbbadása olyan erős hatású, hogy bevétel-növekedésünket ezeknek az alkalmaknak köszönhetjük.
Pl. A novemberi Naturánk a KUKAÜNNEP jegyében zajlott. Kukaszépítő-versenyt hirdettünk, a versenyzők és a szurkoló barátok, járókelők nagyszámban a Natura vásárlóivá váltak. A megfestett vidám kukákat januárban bocsátjuk jótékonysági árverésre a szolgáltatási területünket képviselő legjelentősebb cégek előtt.

CSRH.: A recesszió, a válság tudatosabb fogyasztókat ?teremtett?. Önöknél ez milyen formában jelentkezett?

K.L: A tudatosság az üzletünkben úgy jelentkezik, hogy a vásárlóink érezhetően egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy olyan termékekre költsék a pénzüket, melyek valós előnyöket képviselnek számunkra. Ez lehet árban kifejezhető előny, de a pozitív mérleget eredményez a vásárlóink meggyőződésének demonstrálása is.

CSRH: Pályázatukban jelezték, hogy a jó gazdasági előnyt is jelent. Ez milyen trendet jelent, hogyan mérik?

K.L.: Meggyőződésünk szerint alakítottuk ki az üzlet és a hozzá kapcsolható rendszer profilját. A következő alapelvek szerint működünk.
1. A közösség, melyben élünk elfogadja és felkérésünkre rendezvényeinken képviseli az általunk hasznosnak tartott környezeti szempontokat. Soha nem kértek még tiszteletdíjat felkért előadóink.
2. Az üzlet forgalma folyamatosan növekszik (2013-ban az előző évhez képest 20%- os volt a növekedés)
4. Cégünk üzleti partnerei szívesen szponzorálják programjainkat. Épp a Natura piacunkkal kapcsolatosan volt az első olyan szponzori felajánlásunk, melynek során nem mi kértünk, hanem minket keresett fel egy bank?

A Felelős KKV kategóriában a CSR Hungary azokat a pályázatokat várta, melyek olyan terméket, szolgáltatást mutattak be, melyek társadalmilag is hasznosak. S idővel a jóból jó üzlet is válhat! Az STKH projekt ennek kítűnő példája.