Varázsházikó-zöld szemléletformálás gyerekeknek

1293
Szűcs Róbert, az Etalonzala Kft. ügyvezetője
Szűcs Róbert, az Etalonzala Kft. ügyvezetője

Ma már a zöld kérdés, a föld, a víz, a levegő, a környezetünk tisztelete mindennapi életünk részévé válik. Életminőségünk egyik fő fokmérője, s mindannyiunk –  mostani és jövőbeli generációknak is ? érdeke a körülöttünk lévő természeti környezet megőrzése. Ezért nem mindegy, hogy a megelőzést, a megfelelő szemléletformálást hogyan és miként közelítjük meg. Gondolkodásunkban hol foglal helyet a tevékenységünk, cégünk környezetünkre kifejtett hatása.
 S nem elég elég korán kezdeni a környezettudatos gondolkodásmód terjesztését! Azt szoktuk mondani, hogy a legfiatalabbak a legnyitottabbak az új megközelítésekre és a jóra. Viszont nekünk az idősebb generációnak a felelőssége, hogy időben átadjuk az értékek ?jelen esetben a Környezet tiszteletét. 
A CSR Cafe mostani vendége. Szűcs Róbert, az Etalon Zala Kft. ügyvezető igazgatója, egyben a Varázsházikó Program alapítója. Ez alkalommal ő mutatja be, hogy hogyan lehet a zöld szemléletformálást átadni az utánunk következő generációnak.

CSR Hungary:
Miért éppen a gyerekeket célozták meg fő CSR kezdeményezésükkel?

Szűcs Róbert, az Etalon Zala Kft. ügyvezető igazgatója, a Varázsházikó Program alapítója
Szűcs Róbert, az Etalon Zala Kft. ügyvezető igazgatója, a Varázsházikó Program alapítója

Szűcs Róbert:
Nem lehet elég korán kezdeni. Vállalati értékeink a ?Jövőt építjük, a jövő pedig a gyermekekben van?. A bolygónk, Földünk védelmének fontosságára talán legjobb már gyermekkorban felhívni a figyelmet. Továbbá az óvodások azok, akik mindig cserélődnek. Kimeríthetetlen a körforgás. Ezek az óvodások már viszik magukkal az iskolába ezt az eszmeiséget. Ami roppant jó pont. Megemlíthetném a személyes elkötelezettséget is. Családbarát munkahely vagyunk, a munkavállalók, kollégáim nagy része és jómagam is gyermekes szülők vagyunk. A munkanap végén otthoni keretek között, szülőként is látjuk, hogy mennyire fogékonyak, hogy egy tudatos nemzedékké váljanak.

Balogh Emma pályaműve

CSR H.:
Fő CSR kezdeményezésük a Varázsházikó Program. Mi volt a célkitűzés?

Sz. R.:
A Varázsházikó keretein belül meghirdettünk egy pályázatot. Építsd meg saját Varázsházikódat! Ezt a házépítő versenyt az óvodáknak hirdettük meg olyan komplex keretek között, melynek munkálataiban a gyermekek családjai aktívan részt vesznek. Együtt gondolkodnak, hogy a házikónál minél több mindent fel tudjanak használni. Óriási szerepe van annak, hogy az újrahasznosítás alapjait magukba szippantsák a Kicsik. Együtt a család. Szülők, nagyszülők, gyerekek; több napos, hetes munkával készítik el, együtt vannak, beszélnek róla.

Mindezen túl, szemléletformáló rendezvényeket szervezünk. Úgynevezett ökonapokat, ahol a pedagógusok bevonásával játékos programokat építünk fel a környezettudatosság mentén. Közösséget építünk a program által. Összehozza a családokat.

CSR H.:
Milyen helyi tényezők befolyásolták a Varázsházikó Program alakulását?

Sz. R.:
A programba Zalaegerszeg 16 óvodáját szerettük volna bevonni. Sikerült. Ők mind részt vettek. És a programban részt vevő intézményeknek sajnos mindig van olyan felülete, ami felújításra szorul. Így a nyertes, első helyezett óvodája kapja meg a szépítést/újítást/korszerűsítést.

Jádli Kíra Korina pályaműve

CSR H.:
Adódik a kérdés, hogy nagyságrendileg hány családhoz jutott el?

Sz. R.:
Pontos számadatokkal nem tudok szolgálni, de képzeljük csak el, 16 óvoda… Több ezer embert is jelenthet. De arra, hogy hány varázsházikó született, pontos adataim is vannak. Hetven. Hetven gyermek és családja gondos munkája.

CSR H.
Egy millió forintos felújítással gazdagodott a nyertes ovi. De a gyerekek is szép ajándékban részesültek.

Sz. R.:
Valóban. Az első helyezett vitte óvodájának az egy millió forint keretösszegű felújítási ?utalványt?, nyereménye pedig 50.000 Ft értékű iskolakezdési vásárlási utalvány. A második helyezettet 35.000 Ft vásárlási utalvánnyal, a harmadik helyezettet pedig 15.000 Ft-os utalvánnyal jutalmaztuk.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a városi művelődési központtal, a Keresztury Dezső VMK-val közös gondozásban kiállítást szerveztünk a beérkezett 70 házikóból, ami által meghirdettünk egy közönségdíjat is.

CSR H.:
Milyen belső és külső pozitív hatása van a cégre a Varázsházikó Programnak?

Sz. R.:
A munkák folyamán még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy ?még zöldebb? céggé váljunk. Hogy egy egészen triviális példát említsek: szelektív hulladékgyűjtés. Cégen belül is, a belső kommunikációban is szerepet kap. A hitelességünket megőrizzük. Házon belül is. Családi napjaink is a Varázsházikó szellemiségében zajlanak. A 70-80 fős családi napjainkon is visszaköszön a programokban. Minden programunk rájuk van kihegyezve. Gyerekekről, családi értékekről szól ez a nap. Született egy online összefogás is. A cég megítélése is merőben pozitívabb lett.