CSR Hungary Summit 2020: Felsőoktatás a fenntartható jövőért

1286

Az oktatásnak, s különösen a felsőoktatásnak kulcsszerepe van  a fenntarthatóság
alapelveinek terjesztésében. Hisz a következő generációk vezetői, döntéshozói,
véleményformálói főként a felsőoktatásban végzettek közül kerülnek ki.
Milyen eszközök, milyen programok, milyen minták állnak rendelkezésre ehhez a felsőoktatási intézményekben? E blokkban az Óbudai Egyetem vezetői, Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora,Ormándi Gabriella az Óbudai Egyetem Kancellárja és a Corvinus Egyetem vezetője, Stukovszky Tamás, a BCE (Budapesti Corvinus Egyetem) alelnöke
és a VIK (Vállalati és Intézményi Kapcsolatok)szervezeti egység vezetője képviseltette magát.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora
Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora

Prof. Dr. habil. Kovács Levente Adalbert, az Óbudai Egyetem rektora előadásában köszöntette a résztvevőket, majd az aktuális helyzetről nyilatkozott:

„Mindannyiunk számára új élethelyzetbe (virológiai helyzetbe) kerültünk: a felsőoktatás szereplői is fokozódó terhelésben, új és rendkívüli családi, társadalmi, gazdasági változásokkal szembesülve, a digitális oktatás kihívásaival megküzdve állnak helyt.Kiterjedt és mélyreható társadalmi átalakulás előtt állunk, ugyanakkor a kiteljesedő globalizáció korának problémáira a felelősségteljes magatartás a legfőbb válasz.

A Felelős (Üzleti) magatartásnak, a (Vállalati) Társadalmi felelősségvállalásnak, a Fenntartható fejlődés szempontjainak a felsőoktatás keretei között szervezett ismeretátadása az utolsó esély arra, hogy nemzedékek szemléletét befolyásolja, motiválja.Az Óbudai Egyetem harmadik missziója deklarálja a Társadalmi felelősségvállalás és a Fenntarthatóság témaköreinek feladatait, amelyben az Óbudai Egyetem 2013 óta aktív, szép eredményeket produkálva.

A jövőben tovább kívánunk lépni ezen az úton, az alábbi programelemeket teljesítve:• Fenntartható fejlődés stratégiánk megújítása, felelősök koordinálása.
• Tervezd az életed tudatosan c. szabadon választható tantárgy indítása a 2021/2022-es tanévben, a jövő felelős vezetőinek, vezetőiért.•
Együttműködési megállapodások megkötése, kapcsolatépítés a különböző szervezetekkel.• Felelős innovációkban, Pályázatokon, Ötletpályázatokon, Konferenciákon való aktív részvétel• Továbbra is fenntartva és fejlesztve a Családbarát Munkahely, Esélyegyenlőség, Zöld Egyetem, Kerékpárbarát Egyetem, Adományozások, Kórházlátogatások, Szemétszedések programelemeket.”

Ormándi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja
Ormándi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja

Ormándi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja kiemelte:


„A felsőoktatási stratégiát definiáló „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című dokumentum az egyetemek harmadik missziójaként a társadalmi felelősségvállalást is deklarálja, amely az oktatás és a kutatás mellett munkánk meghatározó része.

Az Óbudai Egyetem kiemelt figyelmet fordított és fordít az energiahatékonyság és a környezettudatosság témakörének, annak érdekében, hogy környezettudatos intézményi működés megvalósításával, illetve a hallgatók környezetbarát életszemléletének formálásával, tovább erősítse az Egyetem zöld törekvéseit, valamint támogassa a zöldmarketing célok elérését, az University of Indonesia és a Hazai Zöld Egyetemek listáján való előrelépést.

Az Óbudai Egyetem 2020-ban negyedik alkalommal pályázott sikeresen az EMMI Családbarát Munkahely címére és a vissza nem térítendő támogatásra. Meghatározó méretű intézményként, felvállaljuk a munka és magánélet összeegyeztethetőségét szolgáló családbarát intézkedések folyamatos akcióit, a szemléletmód terjesztését, a leendő vezetők (hallgatóink) képzését, a példamutatást.Olyan munkahely kialakításán dolgoztunk, ahol a családok, az aktív, passzív, nyugdíjas munkavállalók és a hallgatók zökkenőmentesen lehetnek részei a munkahely világának.”

Stukovszky Tamás, a Corvinus Egyetem alelnöke,
a Budapesti Corvinus Egyetem alelnöke és a Vállalati és Intézményi Kapcsolatok vezetője

Stukovszky Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem alelnöke és a Vállalati és Intézményi Kapcsolatok vezetője az egyetem megújulási folyamatán belül az egyetemen megvalósuló körkörös tudásmenedzsmentről beszélt, melynek elsődleges célja a humán tőke fejlesztése és annak visszacsatornázása a nagyvállalatokon, a kkv-kon és az intézményeken keresztül az egyetemhez.

Stukovszky Tamás elmondta, hogy:

” Az elmúlt évben a modellváltással a Budapesti Corvinus Egyetem egy új útra lépett. Lehetőségünk nyílt arra, hogy az oktatást és az oktatás körüli szisztémát megreformáljuk. A megújulás lehetőséget adott arra, hogy a való világot még jobban behozzuk az egyetemre és ezáltal a hallgatóink olyan tudáshoz, ismeretekhez és tapasztalatokhoz jussanak, amitől többek lesznek. Nemcsak a tudás számít ugyanis, hanem a szemlélet, a gondolkodásmód és mindaz, amit az életben ebből később a hallgató hasznosítani tud. Erre a Budapesti Corvinus Egyetem egyre nagyobb hangsúlyt fektet.

A körkörös tudásmenedzsment egy olyan összetett rendszer, aminek során képesek leszünk megtanítani a hallgatóinkat, hogy hogyan gondolkozzanak komplexen és mindazt a tudást, amit elsajátítottak, hogyan alkalmazzák a munka világában, később pedig hogyan tehessenek többet és adhassanak vissza az egyetemnek és a társadalomnak.

LÉGY VIP OLVASÓNK!
+ ahol összegyűjtjük Neked minden héten a hét legjobb cikkeit
+ 1 meglepetés minden hónap utolsó hetében
+ hozzáférés csak a VIP olvasóinknak publikált cikkekhez és háttéranyagokhoz!
+ az online eseményeinkről is elsőként kapsz értesítést
Kattints a részletekhez!