Méltányosságot a helyi termelőknek – Fair, UTZ, Rainforest 2.

645
Nairobi helyi munkás
Nairobi helyi munkás

Igéretünkhöz híven folytatjuk cikksorozatunkat a helyi termelők érdekeit védő programokról
(Faire trade, UTZ, Rainforest).
A cikksorozat megelőlegezi a szeptemberi CR Szerda Klubestünk témáját.

Im itt alább Újszászi Györgyi cikkének a folytatása.
Nézzük milyen különbségek lelhetőek fel a küldetéseik között??
A Max Havelaar (Fairtrade) küldetése a hátrányos helyzet? termel?k és a fogyasztók
közötti közvetlen kapcsolat kiépítése
, a méltányos kereskedelem promóciója, a termel?k
pozíciójának megítése, ezzel lehet?vé téve számukra, hogy nagyobb befolyással legyenek éle-
tükre és harcoljanak a szegénység ellen.

A Rainforest Alliance missziója az ökoszisztémák meg?rzése. F? értékeik: tiszta víz és
leveg?, a biológiai sokféleség (növények, állatok) tiszteletben tartása, a hulladék, valamint az
üvegház gázok csökkentése. A Rainforest Alliance fenntartható életformát szeretne létrehozni
azon helyi közösségek számára, amelyek a földet használják.

Az UTZ CERTIFIED azt akarja, hogy a kávétermeszt?k és pörköl?k közötti kapcsolat
egyszer?bb legyen. Az UTZ CERTIFIED küldetése olyan standard kidolgozása, mely környe-
zeti és szociális felel?sségge
l termesztett termékeket eredményez. A fókusz a kávétermesz
tésen van, és az olyan tényez?k, mint a min?ség és a környezet fontos szerepet játszanak.
Ezek a különböz? megközelítések (kis farmerek, környezet és termékmin?ség) jelennek meg
er?teljesen a védjegyek küldetésében, missziójában és céljaiban.

A termékskála amelyekre a védjegyeket kifejlesztették, szintén megmutatják a min?sítések
közöttti különbséget.
A Rainforest Alliance els?sorban a biológiai sokféleséghez kapcsolódik. Ez megengedi az
összes mez?gazdasági termék min?sítését. A fókusz nem a terméken van, hanem a terület
nagyságán, amelyet meg lehet védeni.

Az UTZ CERTIFIED azokkal a termékekkel foglalkozik els?sorban, amelyeket nagy mennyiség
ben termesztenek, mint a kávé, tea és a kakaó. A Fairtrade a kis farmerek által el?állított ter-
mékekre helyezi a hangsúlyt.

Hamarosan jön a 3. része a cikknek!
Újszászi Györgyi
Forrás: CSR Hungary Guideline kötet