Méltányosságot a helyi termelőknek- Fair, UTZ,Rainforest

434

2012. márciusában jelent meg évi CSR Hungary Guideline kötetünk. Újszászi Györgyi tollából egy közérthető kis összefoglaló cikket is tartalmazott a kiadvány a Faire trade, UTZ, Rainforest programokról.
Tapasztalatunk szerint még mindig nagy a káosz a fenti kezdeményezések körül, ezért Újszászi Györgyi cikkét több részből álló cikksorozat keretén belül publikáljuk alább.

Kedves ismer?söm, aki tudatos fogyasztó, hívott fel: “Te, tényleg az egyik svéd áruházban kapható kávé fair trade?” Kapásból nem tudtam válaszolni, kimentem megnézni a védjegyet a csomagoláson. Az integet? emberkét nem találtam, ahogy az egybeírt két b?vös szót sem.

Másik alkalommal egy felel?s cég Föld napi rendezvényre hívott, kérte, hogy vigyünk teát kóstoltatni. Nem, kávét ne, mert az lesz, méltányos. Rákérdeztem, kik hozzák a kávét. Egy Magyarországon is nagyon jól ismert brand nevét említette. Elkerekedett a szemem, mert nem tudtam, hogy van méltányosan forgalmazott kávéjuk. A helyszínen a képvisel?k megmutatták a csomagolást, hogy igen, ez fair trade kávé. Nagy volt a meglepetésük, amikor kiderült, hogy az UTZ nem fair trade min?sítés. Vagyis nem csak a tudatos vásárló, de még a kávé szakma kiváló ismer?je is megtévedhet. Ezért is örültem, amikor egy nemzetközi konferencián kaptam egy nyomtatott példányt abból a tanulmányból, mely a három min?sítést hasonlítja össze.

Külön öröm, hogy Önöknek, akik a felel?sségvállalás terén már otthonosan mozognak, válaszolhatok a címben feltett kérdésekre. Közben a min?sítésekkel foglalkozók egymással közös nyilatkozatban er?sítették meg a másik utas megközelítés tiszteletben tartását.

Az alábbi cikk kiemeli a fent említett tanulmány fontosabb elemeinek egy részét (igen, mindig a terjedelem a korlát). Összehasonlító táblázatban néhány adatot találnak arról, milyen bevételei vannak az egyes min?sít? szervezeteknek, melyik kontinensen, milyen arányban vannak jelen, és nem utolsósorban felsorolásra kerülnek a min?sített termények/ termékek.

Történet
Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia (UN Conference on Trade and Development [UNCTAD]) során 1964-ben alapították meg a Fair Trade-t. Ekkor fektették írásba, hogy a pénzügyi segélyt fel kell cserélni egy olyan eredeti kereskedelmi politikával, mely a Dél termel?inek biztosít el?nyös hozzáférést az Észak piacaihoz.

“Kereskedj, ne segélyezz” lett a Fair Trade szlogenje. A holland Solidaridad non-profit szervezet segítségével és mexikói kávétermel?k közrem?ködésével az els? fairtrade védjegyes kávék megjelentek a piacon. Akövetkez? években a kezdeményezést számos európai és Észak-Amerikai országban követni kezdték.

A Rainforest Alliance alapítására 1986-ban került sor, különféle hátter? emberek közrem?ködésével, olyanokéval, akik az es?erd?k elt?nését?l tartottak. A kezdetekben a fókusz a környezet védelmén volt, különösen az es?erd?k védelmén és a szociális feltételeken. A korai kilencvenes években a fókusz áttev?dött a fenntartható turizmusra, és az els? mez?gazdasági termékre, a banánra.

Az UTZ CERTIFIED a guatemalai kávétermeszt?k és egy holland cég (Ahold) közötti együttm?ködéssel Kezd?dött 1997-ben. A min?sítés abból az igényb?l született, hogy a kávémárkák a fenntartható kávék piacára jussanak, és a felel?s kávék min?sített termel?i lehessenek a nagy kávéültetvények tulajdonosai. El?ször UTZ Kapeh néven volt ismert, 2007-ben változtatták meg a nevet UTZ CERTIFIED-ra.
Újszászi Györgyi
Folytatás következik…

Forrás: CSR Hungary Guideline 2011

csr_hungary_hirlevel-468x120