Körforgásos gazdaság, fenntartható márka, Henkel

1090
Dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

A fenntartható fejlődés kulcsának tartják a mostanában egyre inkább elterjedő körforgásos gazdaság koncepcióját, mely az Európai Unióban is előnyt élvez. Miért? Sok cikk született már az ENSZ 2030 17 Fenntartható Fejlesztési Céljáról, mely a legsürgetőbb társadalmi és környezeti kihívásokra válaszol. Ugyanakkor a Hogyan az, ami a végrehajtás eredményességét meg fogja határozni. A 12. cél éppen a fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása. Ezt egy körkörös, regeneratív, helyreállító rendszer tudja biztosítani, melyben valamennyi termék tervezése és forgalmazása az újrahasználatot, és az újrahasznosítást kell, hogy szem előtt tartsa. A fenntartható márka szervesen illeszkedik e rendszerbe. Azonban az új üzleti modell megvalósítása nem egy egyszerű folyamat. Erről is beszélgettünk Dr. Fábián Ágnessel, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatójával.

CSR Hungary:
A körkörös gazdaság rendszerszintű megvalósítása a fenntartható márka koncepciójában koncentrálódik. Hogyan nyilvánul ez meg a Henkel esetében? Melyek a Henkel fenntartható márka dimenziói?

Dr. Fábián Ágnes:
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatok egyértelműen meghatározzák a vállalatunk működését, ezért ebből a szempontból az értéklánc minden szakaszára figyelünk. Csoportosítva a fenntarthatóság körét érintő felmerülő problémákat, átfogó fókuszterületeket határoztunk meg, mint az energia és éghajlat, víz és szennyvíz, nyersanyagok és hulladék, biztonság és egészség, valamint gazdasági, társadalmi fejlődés. Az üzleti tevékenységünkkel és termékekeinkkel arra törekszünk, hogy ezeken a területen haladást érjünk el. Teljesítményünkre meglehetősen ambiciózus célt tűztünk ki magunk elé: Nagyobb eredményt kívánunk elérni ? vásárlóink és fogyasztóink, az őket körülvevő közösségek és vállalatuk számára ? kisebb ökológiai lábnyom mellett. Sőt, a következő húsz év során működésünk, termékeink és szolgáltatásaink ökológiai lábnyomához képest megháromszorozzuk az előállított értéket.

CSR H:
Milyen értékek élveznek prioritást? Hisz egyszerre, egy időben (munka, költség) nem biztos, hogy egy cég képes -a profittermelés mellett- a fenti igényeknek megfelelni.

F.Á.:
Az említett fókuszterületünk mindegyikének azonos súlya van, egyik sem fontosabb a másiknál, így arra törekszünk, hogy ezek mindegyikén fejlődést érjünk el.

CSR H:
Mennyire módosulnak ezek az arányok/ prioritások Magyarországon?

F.Á.:
A fenntarthatóság egyike az öt vállalati értékünknek, így számunkra a fenntarthatóság a társadalmi és szociális felelősségen kívül a környezet védelmét, az erőforrásokkal való takarékoskodást és mindenek előtt azt jelenti, hogy sikereink érdekében hosszú távú, felelős gazdálkodást folytatunk. Ebben természetesen a magyar leányvállalat is aktívan kiveszi a részét, hiszen az elvárások nem módosulnak országról országra, a globális céloknak mindenkinek meg kell felelnie.

CSR H:
Mit jelent és hogyan történik a rendszerszemlélet érvényesülése az értéklánc mentén?

F.Á.:
A fenntartható fejlődés a vállalat egész működését meghatározza, ez azt jelenti, hogy hatással van arra, milyen nyersanyagokat választunk a termékeinkhez, milyen beszállítókkal dolgozunk, milyen lesz a termékek csomagolása, mennyi hulladékot termelünk, és még sorolhatnám. A fenntarthatósági jelentésünk, melyet minden évben kiad a vállalat, részletesen leírja, többek között, hogy milyen mérhető vállalásokat teszünk, és hogyan állunk a céljaink megvalósítása tekintetében. A 2014-es globális eredményeinket összefoglaló jelentésből az is kiderül, hogy az öt kitűzött időközi célunk közül már hármat a tervezettnél korábban teljesítettünk. Sikerült például a 2010 és 2014 között az energiahatékonyságunkat 20 százalékkal, a vízfelhasználásunkat 19 százalékkal javítani. Emellett a vállalt hulladék mennyisége 18 százalékkal csökkent.

CSR H:
Milyen elemekből áll a szemléletformálás a legfőbb érintettek esetében? Mind a dolgozók, mind a fogyasztók (fogyasztói edukáció), a fiatalabb generáció esetében?

F.Á.:
A Henkelnél hiszünk abban, hogy, ha a munkavállalóink, beszállítóink látják, megtapasztalják mennyire fontos a fenntarthatóság a vállalat életében és mennyire áthatja a működésünket, nekik is egyre fontosabb lesz. Törekszünk arra, hogy folyamatos innovációk segítségével olyan termékeket állítsunk elő, amelyek egyre kisebb ökológiai lábnyommal rendelkeznek. Ezáltal fenntartható termékekkel hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy vásárlóink is zöldebben élhessék a mindennapjaikat, például kevesebb hulladékot termeljenek.

A munkatársak esetében nagyon nagy szerepe van a vezetői példamutatásnak, a menedzserek és én magam is aktívan részt veszünk a vállalat Fenntarthatóság Nagykövetei programunkban. A program keretében a munkatársak tanfolyamon megismerkednek a fenntarthatóság kérdéseivel, a tanfolyam elvégzése után pedig fenntarthatósági nagykövetekké válnak, és önkéntesként általános iskolákban játékos, interaktív tanóra keretében mutatják meg a gyerekeknek, hogyan tudnak a hétköznapokban is környezettudatosan élni. Az önkéntes nagyköveteink által tartott tanórákon eddig közel 1700 kisdiák vett részt. Nagyon jó érzés látni, hogy a kollégák élményekkel telve érkeznek vissza az előadásokról, és sokkal jobban megértik, magukénak érzik a fenntarthatósági törekvéseit a vállalatnak.

CSR H.:
Hogyan illeszkedik be a Henkel, mint vállalati polgár a helyi közösségbe, hisz ennek tagjai adják fogyasztói nagyobb részét?

F.Á.:
A társadalom iránti elkötelezettség, és a munkatársak aktív szerepvállalása mindig is a Henkel felelősségvállalásának fontos része volt. Támogatói tevékenységünk négy pilléren nyugszik, ezek segítségével illeszkedünk be a körülöttünk lévő közösségekbe. Az első, az MIT ? Make an Impact on Tomorrow ? Tegyünk együtt a holnapért! szlogennel ellátott vállalati kezdeményezésünk, melynek keretében az aktív és nyugdíjas munkatársaink önkéntes munkáját támogatja a vállalat termékekkel, pénzzel, vagy akár fizetett szabadsággal. A vállalati- és márkatámogatás esetében a Henkel és márkáink társadalmi partnerkapcsolatokat hoznak létre. Ilyenkor társadalmi szükségletek, oktatás és tudomány, sport és egészség, művészetek és kultúra, valamint környezetvédelem területre fókuszálva adunk támogatást. A harmadik pillér a gyorssegély, természeti katasztrófa esetén azonnali segélyeket nyújtunk a Fritz Henkel Alapítványon keresztül szerte a világon. Emellett különböző társadalmi projekteknek is nyújtunk vállalati támogatást, ide sorolható az előbb említett Fenntarthatósági Nagykövet programunk is. Úgy érzem ez a fajta vállalati kultúra egyrészt felelős szemléletű munkavállalókat vonz, másrészről pedig egy idő után természetes lesz otthon is, hogy ügyeljünk a környezet védelmére és megtaláljuk azokat az ügyeket, platformokat, ahol segíthetünk.