Női vezetői esély kontra mesterséges intelligencia

103
női vezető
női vezető

Sok cikket olvashattunk már arról, hogy a mesterséges intelligencia (AI) átalakítja a munkahelyet. A LinkedIn idei Global Gender Gap Report adatai azonban érdekes trendet mutat a női vezetői esélyekkel kapcsolatban: azt mutatják, hogy a nők vezetői beosztásba történő felvételi aránya tovább csökken.

A Világgazdasági Fórum az Éves Global Gender Gap Jelentésében a LinkedIn adatait felhasználva azonosítja és kiemeli a nők munkahelyi főbb trendjeit.

Idén ezen adatok azt mutatják, hogy a nők a tavalyihoz képest kisebb eséllyel jutnak vezető pozícióba. Ezrossz hír a nőknek és rossz hír a gazdaságnak is.

A nők mindig is súlyos árat fizettek a gazdasági (társadalmi) instabilitásért. Az elszegényedő rétegekben nagyobb arányban találhatóak a nők.

A nők vezetői pozíciójának folyamatos csökkenése figyelhető meg

2022-ben a nők vezetői pozícióba történő felvételi aránya meghaladta a 38%-ot. Azóta minden évben csökkent, és mára 36%-ra esett vissza.

Vezetőnek felvett nők: A vezetői pozícióba felvett nők aránya idővel.

Ezt a lassú, de folyamatosan csökkenő tendenciát világszerte tapasztaljuk. Beleértve az olyan nagy gazdaságokat, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország. Ez a visszaesés vészharangot indít el ágazatokban és országokban; a nők képviselete a vezetői szinten kevesebb mint 1%-kal nőtt hat év alatt (30,9%-ról 31,7%-ra).

Ez a lassulás a munkaerő átalakulásának időszakában következik be. Éppen a mesterséges intelleigencia (AI) Ez az új technológia új készségeket igényel: a LinkedIn előrejelzése szerint a munkahelyekhez szükséges készségek világszerte akár 68%-kal is megváltoznak 2030-ra.
Ezek közül sok olyan ún. soft, interperszonális készségek lesznek, amelyek segítenek jól együttműködni. Mint például a csapatvezetés, a stratégiai vezetés. és az együttműködés. A LinkedIn-en felsorolt ​​soft skillek közül a nők aránya 28%-kal magasabb, mint a férfiaké.

Ugyanakkor a nők saját technikai tudásukkal is előrehaladnak. 2016 óta jelentősen nőtt a női AI-tehetségek aránya és a mesterséges intelligenciával foglalkozó nők koncentrációja. A GenAI megjelenése tehát lehetőséget kínál a nemek közötti szakadék megszüntetésére.

Ha a nők kimaradnak a gazdaság vezetéséből, akkor a gazdaság lemarad

A nők a globális munkaerő jelentős részét teszik ki. A gazdasági instabilitás idején még fontosabb, hogy minden munkavállaló kihasználhassa lehetőségeit. A nemek közötti egyenlőségre való törekvés a munkahelyen nemcsak a nők tapasztalata, hanem a világgazdaság egészsége szempontjából is elengedhetetlen.
A jelenlegi állás szerint azonban egyetlen ország vagy iparág sem érte el a nemek közötti egyenlőséget a vezetésben. A 2024-es jelentés azt sugallja, hogy nem valószínű, hogy ez hamarosan megváltozik anélkül, hogy jelentősebb szemléletváltásra ne kerülne sorra.

Azokban az iparágakban, ahol több nő tölt be belépő szintű szerepet, mint például az oktatásban, a kormányzati és a fogyasztói szolgáltatásokban, több nő jut végül vezető pozícióba is. De továbbra is visszaesés tapasztalható itt is. A nők arányának csökkenése a vállalatok felső szintjein még meredekebb az olyan férfiak által uralt iparágakban, mint az ingatlanügy, a pénzügyi szolgáltatások, az ellátási lánc és a szállítás terén.

A nemek közötti egyenlőség és annak következményei rendszerszintű, az egész gazdaságra kiterjedő megoldásokat igényelnek. A politikai döntéshozóknak lehetővé kell tenniük és meg kell követelniük azokat az intézkedéseket, amelyeket a vállalkozásoknak meg kell tenniük, hogy támogassák a nőket.

A tisztességes munkaerő-felvételi gyakorlat, valamint a képzettségfejlesztés és a karrier-növekedés inkluzív megközelítése, beleértve a képzési és mentori rendszereket, különösen az elő- és középvezetői pozíciókban, több nőt vezetnek vezető pozíciókba.

Ha a felvétel során a jelöltek készségeire összpontosítunk, az segíthet abban, hogy a nők az első helyen álljanak, amikor állásra jelentkeznek.
A LinkedIn kutatása szerint az állásra jelentkező nők számának növekedése csaknem kétszerese volt a férfiakénál. Kimutatták, hogy meglévő készségeik milyen átfedésben vannak a munkaköri követelményekkel, ami hasonló hatással volt a felvételi eredményekre.

A bizonyítékok azt mutatják, hogy a rugalmas munkapolitikák a nőket is segítik, akik jellemzően több hibrid és távoli szerepre jelentkeznek, mint a férfiak. Tudjuk, hogy a gondozási kötelezettségek aránytalanul nagy hatással lehetnek a nőkre. Így a munkahelyeken olyan politikákat kell alkalmazni, amelyek ellensúlyozzák ezt az egyensúlyhiányt. Ha nem cselekszünk most, elveszítjük a nőket a vezetői szinten, és továbbra is érezni fogjuk ennek a veszteségnek a gazdaságunkra gyakorolt ​​negatív hatásait. Nem várhatunk egy jövőbeli, mesterséges intelligencia által átalakított munkahelyet anélkül, hogy ne foglalkoznánk a nőket világszerte még mindig hátráltató egyenlőtlenséggel