Elkészült a Német Kamara idei konjunktúra-felmérése

541

A CSR (vállalati felelősség és fenntarthatóság) szempontjából sem mindegy, hogy mi jellemzi gazdasági környezetünket. Ezért is érdekes a DUIHK 2018. évi konjunktúra-felmérése
A Német Kamara felmérése szerint az itt működő német cégek kiváló gazdasági helyzetről számoltak be, miközben az üzleti környezettel kapcsolatos vélemények több területen is javultak.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara idén immáron 24. alkalommal kérdezte meg tagvállalatait és más külföldi befektetőket arról, hogyan látják a magyarországi gazdasági helyzetet és az üzleti környezetet.

Az idei eredményekkel kapcsolatosan Dale A. Martin, a Kamara elnöke kijelentette, hogy a magyar gazdaság megítélése pozitív és biztató, és ennek köszönhetően a beruházási és foglalkoztatási hajlandóság is tovább erősödött.
?E téren 2001 óta nem mértünk az ideinél jobb adatokat?, mondta. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a régió más országaiban is dinamikusan fejlődik a gazdaság.
?Tavaly a 11 kelet-európai EU-tagállam közül hét országban négy százaléknál magasabb volt a gazdasági növekedés, a térség messze meghaladja a nyugati tagországok átlagos növekedési ütemét.? – jelentette ki Martin.
Az elnök szerint a jelenlegi jó hangulat nagymértékben a kedvező külső, világgazdasági környezetnek köszönhető, amely a jövőre nézve bizonyos kockázatokat is rejt.

Az üzleti környezettel kapcsolatosan a felmérés megállapítja, hogy a munkaerőpiaci feltételek esetén némileg csökkent a vállalatok elégedettsége. Nem enyhült a munkaerőhiány, ami egyrészt a munkaköltségek emelkedését okozza, másrészt kedvezőtlenül befolyásolja a képzettséget, illetőleg a képzési rendszerekkel való elégedettséget.

Az üzleti partnerek és az általános működést meghatározó tényezők esetén viszont továbbra is kedvező a vállalatok értékelése. A gazdaságpolitikára nézve összességében némileg javult a megkérdezettek véleménye. Különösen az adózást illetően, de kedvezőbb lett pl. a közigazgatás megítélése is.
Más területeken viszont nem sikerült előre lépni, a felmérés szerint ide tartozik pl. a korrupció vagy a közbeszerzések átláthatóságának a kérdése.

Nemzetközi kitekintés 2006 óta a magyarországi felméréssel azonos megkérdezést végzik a közép- és keleteurópai régió 15 más országában működő német külkereskedelmi kamarák is. A nemzetközi eredmények alapján kijelenthető, hogy a magyarországi vállalati vélemények többnyire a régiós átlag körül alakulnak.
Az elmúlt években azonban több kérdésben sikerült lefaragni a korábbi lemaradásból.

Néhány kérdésben pedig az átlag fölött szerepel az ország.
Idén ez kiemelten az adózásra, a közigazgatásra vagy az infrastruktúrára érvényes. Más kérdésekben, mint pl. a korrupcióval kapcsolatosan, a magyarországi elégedettség elmarad a régiós szinttől.

Vonzó befektetési cél: Magyarország és Csehország

A nemzetközi felmérés szerint a legvonzóbb befektetési cél ismét Csehország, Magyarország a 20 országot értékelő listán a 10. helyen szerepelt. Ezzel kapcsolatosan Dale A. Martin arra hívta fel a figyelmet, hogy sok kérdésben szoros a verseny, és gyakran igen kicsik a különbségek az egyes országok között.
?Egy ilyen helyzetben az aprónak tűnő előnyök vagy hátrányok is fontossá válnak. Ezért folyamatosan ügyelni kell nemcsak a gazdaságpolitika kulcskérdéseire, hanem az összes körülményre, ami befolyásolhatja a vállalatok beruházási döntéseit?, jelentette ki a Kamara elnöke.

Tovább emelkedett a DUIHK Befektetői Hangulat Index
A konjunktúra-felmérés eredményeiből számított DUIHK Befektetői Hangulat Index 2018-ban idén tovább emelkedett, a 28 pontos szint az eddig mért legmagasabb érték. Az index az elmúlt években nagyfokú korrelációt mutatott fel a magyar bruttó hazai termék alakulásával. Ennek figyelembevételével az idei évre négy százalék fölötti gazdasági növekedést vár a Kamara.

A német és más külföldi befektetők a gazdasági helyzetet és az idei kilátásokat igen kedvezőnek ítélik meg. Többnyire még jobbnak is, mint az előző évben. Bővült a gazdaság és javult az üzleti környezet.