Felelősség a génekben van?

865

Az Európai Unió tagországaiban egyre inkább előtérbe kerül a családi vállalkozások szerepe a vállalati felelősségvállalás területén is. Sokszor nem is tudjuk, hogy a ma már nagy, elismert márkák hátterében családi vállalkozások állnak. Hasonló a helyzet Magyarországon is: az immár erős márkaértékekkel rendelkező családi vállalkozások gazdasági szerepe egyre inkább növekvő tendenciát mutat. Ugyanakkor jelentős mértékben hozzájárulnak a helyi közösségek (gazdasági, társadalmi, környezeti, kulturális) értékeinek a megőrzésében. Felelősség a génekben, a fenntartható generációban? Könnyebb a csr-nek érvényesülnie családi vállalkozások keretein belül?  Vagy ez csak téveszme? Sárvári Krisztina, szálloda és értékesítési igazgató (Szaktudás Ház Zrt. tulajdonában lévő szállodák Oxigén Hotel & Zen Spa, Kék Duna Wellness Hotel) arról is beszélt, hogy a csr hogyan teheti versenyképesebbé az adott iparágban, jelenesetben az idegenforgalomban, a szállodaiparban a vállalkozást. Akár üzleti szempontból sikeresen pozicionálhatja is az adott céget a csr...

CSR Hungary:
Azt szokták mondani, hogy a nagy nemzetközi cégeknek könnyebb a csr területén is érvényesülni. Hisz mind az anyagi, mind a szellemi know how rendelkezésre áll. Ön mit tapasztalt? A magyar szállodaipar is ezt a közhiedelmet támasztja alá? Hisz nagy szállodaláncok nálunk is jelen vannak.

Sárvári Krisztina:

A nagyobb szállodaláncok esetében nagyobb a távolság a tervezés és a végrehajtás között a döntési folyamatban. Több időt és több pénzt is igényel 1-1 döntés, és így 1-1 a csr-hoz és a fenntarthatósághoz is köthető ötletek esetében is ez a jellemző. Egy családi vállalkozás esetében nem csak a kisebb méret az előny, hanem az is, hogy ha a tulajdonos nyitott egy ilyen szemléletmódra, akkor szinte azonnal a mindennapok működési rendszerébe beépülhet a csr. Ráadásul egy szálloda esetében a csr elemek versenyképesebbé tehetik a vállalkozást. A gyakorlatban ezek az intézkedések nem biztos, hogy hatalmas összegeket igényelnek. Legfeljebb több odafigyelést, tervezést és tudatosabb szervezést. A mi esetünkben a csr a plusz minőségi szolgáltatásokat foglalja magában. Pozicionálta, és versenyképesebbé tette a szállodáinkat a vállalati felelősség. A CSR a prémium minőségi kategória szinonimájává vált.

CSR H:
A tervezés és a tudatos szervezés fontosságát emelte ki. A két fent említett szálloda esetében azt lehet mondani, hogy egy tudatosan kialakított koncepció mentén alakították ki csr politikájukat. Nem sok magyar cég esetében mondható el, hogy üzletpolitikájukhoz szorosan kapcsolódva Környezeti Fenntarthatósági Tervet és Esélyegyenlőségi Tervet is kialakítottak…

S.K.:
Ez elsősorban a tulajdonos család nyitottságának, rugalmasságának köszönhető. Az elhatározás az ő részükről adott volt. Ráadásul amikor a két szálloda koncepcióját kezdték kialakítani németországi szállodamintákat látogattak meg sorra. A német mentalitásban pedig már szervesen beépültek a csr alapelvei. Van ami már számukra természetes,ami nálunk még igen csak gyerekcipőben jár. A német szállodaipar is sokkal inkább beépítette azokat a hétköznapi apróságokat a mindennapi működésébe, ami egy magyar szálloda esetében még egyedinek számít. Mi ezeket a jó gyakorlattal rendelkező német szállodákat követjük a hétköznapokban is. Így született meg az üzletpolitikánkhoz szervesen kapcsolódó Környezeti és Fenntarthatósági Tervünk is.

CSR H:
Milyen alappilléreket emelne ki a Környezeti Fenntarthatósági Tervből?

S.K.:
Dióhéjban összefoglalva: minél kevesebb természeti erőforrást igyekszünk felhasználni és a lehető legkevesebb hulladékot próbáljuk termelni. Ennek érdekében folyamatos beruházásokat és fejlesztéseket hajtunk végre ezen a területen és rendszeresen figyelik a tevékenységünk által kiváltott környezeti hatásokat (munkatársak, vendégek).
Csak néhány példa a gyakorlatból!
– természetet, környezetet nem zavaró építészeti megoldások
– parkosítás, a park, kert ápolása saját fúrt kútból automata öntözése
– szállodánk területén napkollektoros, geometrikus rendszerek kiépítése
– konyhában és mosodában energia-és víztakarékos gépek alkalmazása
– környezetvédelem iránt elkötelezett beszállítók kiválasztása
– helyi termelők termékeinek vásárlása, helyi termékpolc létrehozása (Oxigén Hotel)
– újrahasznosított vagy újrahasznosítható termékek beszerzése

CSR H:
Mely elemeket emelné ki az Esélyegyenlőségi Tervükből?

S.K.:
A Szervezet a vonatkozó törvénytől függetlenül a múltban is nagy súlyt fektetett arra, hogy alkalmazottait semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne érje, sem korukra, nemükre, faji, etnikai hovatartozásukra, vallási, politikai meggyőződésükre, sem családi viszonyaikra vonatkozóan.
Pl. Gyakorlati helyet biztosítunk a hátrányos helyzetű csoportok számára.
A Szaktudás Kiadó Ház Zrt által üzemeltetett szállodák évek óta gyakorlati képzőhelyként működnek. Az évek során számos hátrányos helyzetű tanuló fordult meg nálunk. Szállodáinknak jelenleg is tizenöt roma származású tanulója van. Kevés képzőhely fogad roma fiatalokat, számukra a képzéshez kapcsolódó gyakorlóhely kevésbé hozzáférhető, mely az elhelyezkedési esélyüket jelentősen megnehezíti. Szállodáink ezen a helyzeten szeretnének javítani és ezért is alkalmaz roma származású fiatalokat, ezzel segítve a legnagyobb hátrányos helyzetű csoport, a cigányság társadalmi integrációját. A képzési szintjük növelésének kulcsszerepe van a cigányság munkaerő piaci esélyeinek illetve foglakoztathatóságának javításában. Cégünk három területen igyekszik segíteni: az ingyenes étkezés biztosításával, tanulmányi utak szervezésével illetve a roma tanulóink elhelyezkedési esélyeit növeljük a nálunk eltöltött gyakorlati idő biztosításával.

CSR H: Mindezekre hogyan reagáltak akár a szálloda vendégek, akár a helyi közösség?

S.K.:
A vendégek esetében általában egyértelműbb a pozitív visszajelzés, hisz ez összefügg a célcsoportjaink gondolkodásmódjával is. A Kék Duna Wellnes Hotel a cégeket és egy középosztályba tartozó középkorú generációt célozza meg. Részükről igény is van a korábban taglalt gyakorlati megoldásokra. Nyitottak, Ugyanez mondható el a második, családbarát szálloda vendégkörének az esetében is. A helyi közösségeknél már lassabb a folyamat a csr befogadására, de fokozatosan vannak pozitív visszajelzések.

P.s.:  A Szaktudás Ház Zrt. 2014-ben a CSR Hungary Díj Felelős családi vállalkozás kategóriájában nyert.